Što ako sam djetetu dao/dala preveliku dozu Nurofena?

Ako sumnjate da je Vaše dijete dobilo dozu lijeka Nurofen oralna suspenzija za djecu veću od preporučene, ostanite pribrani i djelujte brzo.

Nemojte čekati da se dijete počne osjećati loše ili dobije ikakve simptome. Ako odmah potražite liječničku pomoć, vrlo je vjerojatno da neće biti problema.

Uvijek pročitajte informacije na pakiranju lijeka. Lijek koristite samo u skladu s navedenim u Uputi o lijeku. Nepravilna uporaba može biti štetna. Ako se simptomi nastave, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.  Za informacije o doziranju Nurofen lijekova kod pojedinih dobnih skupina pročitajte Uputu o lijeku za svaki lijek.

Informacije na ovim internetskim stranicama nisu namijenjene u svrhu postavljanja dijagnoze ili propisivanja terapije. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Što je to predoziranje?

Predoziranje je kada netko slučajno ili namjerno uzme (ili da) preveliku dozu nekog lijeka (dozu veću od preporučene).

Koji su simptomi trovanja Nurofenom?

Previše Nurofena može uzrokovati simptome poput:

  • želučanih tegoba
  • problema s disanjem
  • pospanosti
  • smanjenog izlučivanja urina

 (Ovo nije potpuni popis simptoma koje može prouzročiti predoziranje.)

Kako da znam koju dozu Nurofen oralne suspenzije za djecu smijem dati svom djetetu?

Preporučena doza lijeka Nurofen oralna suspenzija  za djecu ovisi o vrsti suspenzije, dobi i težini djeteta. Doze biste trebali davati djetetu svakih 6–8 sati (po potrebi), uz najviše 3 doze unutar 24 sata.

Za pojedinosti provjerite informacije na pakiranju lijeka ili u Uputi o lijeku.

Nurofen oralna suspenzija za djecu dostupna je u dvije jačine za različite dobne skupine. Za informacije o doziranju Nurofen lijekova kod pojedinih dobnih skupina pročitajte Uputu o lijeku za svaki lijek.

Kako mogu izbjeći predoziranje lijekovima Nurofen za djecu?

Najbolji način izbjegavanja predoziranja je praćenje uputa prije davanja lijeka Vašem djetetu.

  • Uvijek se držite doze koja je preporučena za težinu Vašeg djeteta, a navedena je u Uputi o lijeku i na pakiranju.
  • Djetetu nikada ne dajte više od preporučenog broja doza (najviše 3 doze unutar 24 sata).
  • Nurofen lijekove uvijek držite izvan pogleda i dohvata djece.
  • Nurofen suspenziju za djecu ostavite u pakiranju koje ima sigurnosno pakiranje (čep) za zaštitu djece.
  • Možda Vam može pomoći da vodite neku vrstu dnevnika u koji  ćete zapisivati vrijeme davanja svake doze, posebno ako djetetu trenutno dajete više od jedne vrste lijeka.