Što je predoziranje?

Do predoziranja dolazi kada netko slučajno ili namjerno uzme više od preporučene količine lijeka.

Što trebate učiniti ako sumnjate da je vaše dijete uzelo prekomjernu dozu lijeka

 1. Nazovite vašeg liječnika ili hitnu službu.
 2. Budite spremni odgovoriti na sljedeća pitanja o vašem djetetu i uzetom lijeku:
  • Vaše ime i prezime, broj telefona i adresa.
  • Dob djeteta, njegova težina i lijekovi koje trenutno uzima.
  • Naziv i količina progutanog lijeka. Pomoći će da pri ruci imate pakiranje lijeka kad budete na telefonu.
  • Prije koliko vremena je došlo do uzimanja lijeka.
  • Trenutačno zdravstveno stanje djeteta.
 3. Pažljivo pratite upute koje dobijete.

Koji su simptomi predoziranja Nurofenom?

Prevelika količina Nurofena može uzrokovati simptome kao što su:

 • Probavne tegobe
 • Problemi s disanjem
 • Pospanost
 • Smanjena količina izlučenog urina

(Ovo nije potpuni popis svih simptoma koji mogu biti uzrokovani predoziranjem.)

Kako mogu znati koju dozu Nurofena za djecu* trebam dati svom djetetu?

Preporučena doza Nurofena za djecu* varira ovisno o lijeku, težini i dobi vašeg djeteta. Za detaljne upute pročitajte uputu o lijeku za svaki pojedini lijek. Doze se mogu davati svakih 6–8 sati, prema potrebi.

Nurofen za djecu* dostupan je u različitim jačinama i formulacijama za različite dobne skupine. Ne smijete davati Nurofen suspenziju za djecu bebama mlađim od 3 mjeseca. Ne smijete davati druge Nurofen lijekove (tablete, kapsule) djeci mlađoj od 12 godina.

Kako mogu spriječiti predoziranje lijekom Nurofen za djecu*?

Najbolji način za sprečavanje predoziranja je uvijek pratiti upute prije nego djetetu date lijek.

 • Uvijek dajte dozu koja je na bočici ili pakiranju navedena za težinu i dob vašeg djeteta
 • Nikada nemojte davati više od preporučenih doza
 • Uvijek čuvajte Nurofen za djecu* izvan dohvata djece
 • Nurofen za djecu* uvijek čuvajte u originalnom pakiranju, koje djeci onemogućuje otvaranje
 • Od pomoći vam može biti vođenje dnevnika o vremenu davanja svake doze, posebice ako djetetu dajete više od jedne vrste lijeka.

*Na hrvatskom tržištu dostupni su sljedeći Nurofen lijekovi za djecu, koji sadrže djelatnu tvar ibuprofen:

Nurofen za djecu 100 mg/5 ml oralna suspenzija – za djecu u dobi od 3 mjeseca do 12 godina

Nurofen Forte za djecu 200 mg/5 ml oralna suspenzija s okusom jagode – za djecu u dobi od 6 do 12 godina

Nurofen Junior 100 mg meke kapsule za žvakanje s okusom naranče – za djecu u dobi od 7 do 12 godina